ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1274637 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΙΡΙΠΩΒ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ