ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1276018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΚΕ