ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1280546 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΝΤΟΝΣ ΑΕΒΕ