ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1307481 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Π.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ