ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1327835-01 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ