ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1332011 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ