ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1334812 ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.ΚΟΛΕΥΡΗΣ Ο.Ε.