ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1356308 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ