ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΗΣΗ ΤΗΣ 1209033-01 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε. ΠΙΤΣΙΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.