Μεταβολής γνωστοποίησης εγκατάστασης του αρτοποιείου με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής της εταιρίας “A MANCE B TABAKU Ο Ε” επί της οδού Φιλολάου 207 στο Δήμο Αθηναίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ver1) PDF 73,35 KB22/11/21 09:34:37
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ver2) PDF 74,04 KB22/11/21 09:34:37