Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας “κοπή και διαμόρφωση γυαλιού (υαλοπινάκων)” στην επωνυμία “Ι ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ Π ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΟΕ” επί της οδού Αγ. Σαράντα 8, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1169144 (ver. 2)