Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΗΣ” επί της οδού Κοραή 8, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1291690(ver.1)/27-09-2023.