Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “LAURA CHOCOLATES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί των οδών Λασιθίου & Αγίας Λαύρας, στον Δήμο Γλυφάδας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1211136(ver.1)/09-10-2023.