Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SMYRNI FOOD Ε.Ε.” επί της οδού Δωριέων 40, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1211178(ver.1)/11-10-2023.