Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “EASYWASH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Μακρυγιάννη 47, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1265483(ver.1)/25-10-2023. 
EASYWASH ΙΚΕ 1265483.001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 72,51 KB25/10/23 11:05:30