Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΒΟΛΟΣ” επί της οδού Σοφίας Βέμπο 29 στον Δήμο Γλυφάδας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1277752(ver.1)/31-10-2023.