Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΜΑΗΣ” επί της οδού Αμερικής 15, στον Δήμο Γλυφάδας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1289107(ver.1)/08-11-2023.