Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας “κατασκευή κεριών, κηρωμένων φυτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών” της “ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΡΑΦΑΛΗ” επί της οδού Σουλίου 166 & Παπαζαχαρίου 32, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.  

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1136996 (ver. 1)