Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “BAKED ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” επί της οδού Αραπάκη 90, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1156001(ver.2)/24-11-2023.