Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΡΟΒΑΚΟΣ” επί της οδού Θουκυδίδου 1, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1326000(ver.1)/12-12-2023.