Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΜΠΕΛΟΥ” επί της οδού Σοφοκλέους 220, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1253921(ver.1)/28-01-2024.