Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΕ” επί της οδού Αγίου Δημητρίου 197, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1336201(ver.1)/06-02-2024.