Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας “παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων (R & D – Research and Development)” της επιχείρησης “ΦΑΡΜΑΣΕΠΤ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αφών Γιαννίδη 21, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1145007 (ver. 1)/24-02-2022

ΦΑΡΜΑΣΕΠΤ ΑΕ 1145007.001 PDF 81,73 KB24/02/22 09:41:41