Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “AELLIS FOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” επί της οδού Μιαούλη 40, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1157027(ver.1)/21-02-2024.