Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “MEATBALLER Ε.Ε.” επί της οδού Αρτέμιδος 15, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1325205(ver.1)/18-02-2024. 

MEATBALLER EE 1325205.001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 89,20 KB22/02/24 09:03:50