Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” επί της οδού Γιάνναρου 19, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1345891(ver.1)/08-04-2024.