Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας “εργαστήριο κατασκευής με τρισδιάστατη εκτύπωση ρητινούχων μεταλλικών και κεραμικών αντικειμένων” της επιχείρησης “LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Δοϊράνης 2, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1124700(ver.1)/01-03-2022.

LINO ΑΕΒΕ 1124700.001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 76,06 KB02/03/22 08:42:39