Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ” επί της οδού Ζησιμοπούλου 76, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1308547(ver.1)/25-04-2024.