Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΑ” επί της οδού Θεμιστοκλέους 26 στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1199460(ver.2)/27-05-2024.