Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΕΛΜΗΣ” επί της οδού Αγίου Αθανασίου 25, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1326015(ver.1)/10-06-2024.