Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας “παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων, (R & D – Research and Development), παραγωγή σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού” της επιχείρησης “ΦΑΡΜΑΣΕΠΤ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αφών Γιαννίδη 21, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1145007(ver.2)/04-03-2022.