Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “DOTLESS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 550, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1144392(ver.1)/20-06-2024. 
DOTLESS ΙΚΕ 1144392.001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 75,98 KB20/06/24 02:17:58