Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας “επαγγελματικό εργαστήριο κατασκευής φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών” της επιχείρησης “ΚΑΒΒΟΣ Γ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΟΕ” επί της οδού Τριπόλεως & Ξάνθης 2, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1191800(ver.2)/13-01-2022.