Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας “αρτοποιείο με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής” της “ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Πειραιώς 40, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1223179(ver.1)/13-04-2022.