Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας “ξυλουργικό εργαστήριο” της εταιρείας “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ” επί της οδού Φίλωνος 3, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1201718(ver.1)/28-04-2022.