Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας επεξεργασίας καφέ – επιχείρηση χαμηλής όχλησης της “KDX KAFFECO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Θεσσαλονίκης 93, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1196068(ver.2)/06-09-2022 Μεταβολή.