Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας επεξεργασία καφέ – τσαγιού κ.α. της “KDX KAFFECO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Θεσσαλονίκης 93, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1196068(ver.3)/07-09-2022 Μεταβολή.