Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο κατασκευής έτοιμων ενδυμάτων (ανδρικών-αγοριών και γυναίκα-κοριτσιών) στην επωνυμία “ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Αποστόλου Παύλου 68, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1169640(ver.1)/10-10-2022. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,58 KB10/10/22 12:25:06