Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο κατασκευής ξύλινων επίπλων στην επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ” επί της οδού Δ. Ψαρρού 69, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1134506(ver.1)/14-10-2022.