Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΟΥΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Αγίων Σαράντα 9 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1176287(ver.2)/20-01-2023.