Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑ ΟΕ” επί της οδού Μεταμορφώσεως 3, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1108280(ver.1)/24-04-2023.