Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΟΕ” επί της οδού Σουφλίου 17, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1096088(ver.1)/19-09-2023.