Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας ψηφιακές εκτυπώσεις στην επωνυμία “ΙΜΑΤΖ ΓΟΥΟΡΚΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ύδρας 15 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1206514(ver.2)/08-12-2022.