Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας κατασκευή κεριών και διακοσμητικών ζαχαροπλαστικής (τουρτών) και κατασκευή ζαχαρωτών για τούρτες του φορέα με την επωνυμία “ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΡΑΦΑΛΗ” επί της οδού Σουλίου 166 & Παπαζαχαρίου 32 στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1270613(ver.1)/29-12-2022.