Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “BIOFINO Ι ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Πλάτωνος 159 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1103145(ver.2)/12-01-2023. 

BIOFINO ΙΚΕ 1103145.002 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2 PDF 89,10 KB13/01/23 09:05:47