Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “DREADBOX I.K.E.” επί της οδού Δ. Ψαρρού 33, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.  
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1269670(ver.2)/30-01-2023.  
DREADBOX ΙΚΕ 1269670.002 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2 PDF 90,82 KB31/01/23 10:20:56