Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “VILSON TABAKU” επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 213 στον Δήμο Νέας Σμύρνης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1267499(ver.3)/02-02-2023. 

VILSON TABAKU 1267499.003 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 3 PDF 70,34 KB03/02/23 09:27:39