Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “IMAGINE CREATE Ο.Ε.” επί της οδού Τεμπών 8, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1132605(ver.2)/12-02-2023.