Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “BILERO THOMA ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Ύδρας 11 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1241180(ver.1)/04-04-2023. 

BILERO THOMA & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 218,63 KB05/04/23 02:15:04