Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του “KAMARAN QADIR” επί της οδού Κορυζή 24, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1230044(ver.1)/13-04-2023. 

KAMARAN QADIR 1230044.001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 65,30 KB13/04/23 09:33:30